SYARAT NAIK PANGKAT PNS

Syarat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Solok

Prosedur

 1. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil untuk menjadi pembina  utama muda golongan ruang IV/c keatas dilkasanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah;
 2. Surat pengantar usulan kenaikan pangkat bagaimana tersebut pada nomor 1, disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Badan Kepegawaian Negara;
 3. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan berkas usulan;
 4. Tembusan surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat tersebut diajukan dalam rangkap 6 (enam) serta dilampiri dengan bahan-bahan yang diperlukan;
 5. Pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah    berdasarkan usulan dari instansi kepada pejabat pembina kepegawaian daerah untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 6. Semua berkas usulan kenaikan pangkat yang telah masuk kepada pejabat pembina kepegawaian kemudian diverifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku;
 7. Berkas usulan kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat oleh pejabat pembina kepegawaian diusulkan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis tentang kenaikan pangkat tersebut;
 8. Dalam pelaksanaan penyelesaian tentang kenaikan pangkat pejabat pembina kepegawaian daerah menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk penata tingkat I golongan ruang  III/d  ke bawah oleh Bupati dan untuk pembina golongan ruang  IV/a serta pembina tingkat I golongan ruang  IV/b  oleh Gubernur;
 9. Kenaikan pangkat pilihan yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru bagi negara diusulkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
 10. Keputusan kenaikan pangkat dimaksud dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan.

Persyaratan :

a.  Kenaikan pangkat reguler awal:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  calon pegawai negeri sipil;
 4. fotokopi sah surat keputusan  pegawai negeri sipil;
 5. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. surat pengantar dari instansi.

b.  Kenaikan reguler:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah sur at keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat tanda lulus ujian dinas (bagi pegawai negeri sipil yang akan pindah ruang);
 5. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. surat pengantar dari instansi.

c.  Kenaikan pangkat pilihan karena menduduki jabatan struktural:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP-3) dalam   2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah surat pernyatan pelantikan;
 6. fotokopi sah berita acara pelantikan;
 7. fotokopi sah sertifikat diklat struktural;
 8. fotokopi sah surat tanda lulus ujian dinas tingkat III bagi yamg pindah golongan ruang dan yang tidak memiliki diklat struktural;
 9. fotokopi sah ijazah terakhir.
 10. surat pengantar dari instansi.

d. Kenaikan pangkat pilihan karena menduduki jabatan fungsional:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah penilaian angka kredit lama;
 6. penilaian angka kredit asli yang baru;
 7. fotokopi sah ijazah terakhir;
 8. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil, surat keputusan  pegawai negeri sipil  dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan awal (bagi pegawai negeri sipil  yang pertama kali diusulkan kenaikan pangkatnya);
 9. surat pengantar dari instansi.

e.  Kenaikan pangkat karena menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah surat keputusan  tentang penilaian prestasi kerja tersebut yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 6. fotokopi Ijazah terakhir;
 7. surat sah pengantar dari instansi.

f.  Kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah/diploma:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah surat keputusan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian kenaikan pangkat;
 6. surat keterangan pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada pegawai negeri sipil kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 7. fotokopi sah ijazah terakhir;
 8. asli penilaian angka kredit pegawai negeri sipil  yang  menduduki jabatan fungsional;
 9. surat pengantar dari instansi.

g. Kenaikan pangkat pilihan karena melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural maupun fungsional:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah surat perintah melaksanakan tugas belajar;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. fotokopi sah surat keputusan pembebasan dari jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil  yang sebelumnyamendudki jabatan fungsional;
 8. surat pengantar dari instansi.

h.  Kenaikan pangkat pilihan karena telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;
 5. fotokopi sah surat perintah melaksanakan tugas belajar;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. fotokopi sah surat keputusan pembebasan dari jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil  yang sebelumnya menduki jabatan fungsional;
 8. surat pengantar dari instansi.